You are currently viewing Суђења у предмету “Тачи и други”. Уживо

Суђења у предмету “Тачи и други”. Уживо

Праћење суђења предмету “Тачи и други”. Уживо

 

 

Специјализована већа и Специјализовано тужилаштво имају надлежност над злочинима против човечности, ратним злочинима и другим кривичним делима према косовским законима, а све у вези са наводима из Извештаја Парламентарне скупштине Савета Европе од 7. јануара 2011.

Након овог Извештаја, у септембру 2011, Европска унија је одлучила да оснује Специјални истражни тим (СИТФ) за спровођење независне кривичне истраге о наводима у Извештају, као и о евентуалним другим кривичним делима повезаним са тим наводима.

У лето 2014, СИТФ је објавио да су докази прибављени током истраге довољни за подизање оптужнице. За обраду тих навода неопходно је било основати одговарајућу установу која би водила судске поступке у складу са законом.

Косовске власти су са ЕУ договориле модалитете за решавање тих озбиљних навода. Дана 3. августа 2015, Скупштина Косова усвојила је члан 162 Устава Косова и Закон о Специјализованим већима и Специјализованом тужилаштву, чему је 2014. претходила размена писама између Председнице Косова и Високе представнице Европске уније за спољне послове и безбедност. Специјализована већа се оснивају на сваком нивоу косовског судског система – при Основном суду, Апелационом суду, Врховном суду и Уставном суду. Та већа ће функционисати у складу са релевантним косовским законодавством, као и међународним обичајним правом и међународним правом из области људских права.

ЕУ овај процес подржава од самог почетка и заједно са другим земљама које су дале допринос (Канада, Норвешка, Швајцарска, Турска и Сједињене Америчке Државе) финансира рад суда.

Специјализована већа обухватају два органа: Већа и Секретаријат. Специјализовано тужилаштво је независна служба за истрагу и кривично гоњење у вези с делима која спадају у надлежност Специјализованих већа. У Специјализованим већима и Специјализованом тужилаштву раде међународне судије, тужиоци и особље, а њихово седиште је у Хагу, у Холандији.

Брошуре и информативни леци у наставку овог текста садрже подробније податке о неким важним аспектима рада СВК, укључујући основне информације о руководиоцима и судијама Специјализованих већа, структури и мандату Већа, као и конкретније податке о Правилнику о поступку и доказима који је ступио на снагу 5. јула 2017. године. Друге брошуре/информативни леци се баве одбраном и учешћем жртава пред СВК, судским налозима о заштитним мерама, оптужници&претходном поступку, Канцеларијом омбудсмана и програмом за комуникацију и приближавање јавности .

Извор: www.scp-ks.org

Оставите одговор