Недовољна политичка подршка главна препрека решавању питања несталих

– Привремени списак несталих лица је радни документ који ажурира и одржава МКЦК, а који је на располагању Радној групи. Према њему, до септембра 2021. године још увек постоји 1.630…

Настави са Читањем Недовољна политичка подршка главна препрека решавању питања несталих