Održana je deseta sednica Komisije za nestala lica

Održana je deseta sednica Komisije za nestala lica

  • Post author:
  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Dana 22. jula 2021. godine u „Klubu poslanika“ u Beogradu održana je deseta sednica Komisije za nestala lica kojom je predsedavao predsednik Komisije Veljko Odalović.

Pored članova Komisije i predstavnika stručne službe Komisije sednici su prisustvovali i predstavnici udruženja porodica nestalih lica sa prostora bivše SFRJ i AP KiM, kao i međunarodnih organizacija koje su uključene u proces.

Održana deseta sednice komisije za nestala lica

Ovom prilikom predsednik Odalović je obavestio prisutne o imenovanju novih članova Komisije, predstavio Izveštaj o radu Komisije u periodu od 1. januara do 31. decembra 2020. godine sa planom rada za 2021. godinu, kao i sprovedene aktivnosti tokom 2021. godine. U proteklom periodu na teritoriji R. Srbije sprovedene su dve ekshumacije posmrtnih ostataka NN lica i to u Šidu gde su pronađeni posmrtni ostaci 3 NN lica koja se mogu dovesti u vezu sa licima stradalim u koloni izbeglica iz R. Hrvatske tokom akcije hrvatske vojske i policije „Oluja“, a na lokaciji Kiževak kod Raške ekshumirano je najmanje 9 posmrtnih ostataka lica sa prostora AP KiM. U daljem izlaganju je naveo da je u 2021. godini ukupno identifikovano 9 lica, održani brojni sastanci na temu rešavanja problema nestalih lica i formirana Radna grupa za izradu Nacrta zakona o nestalim licima, koja je do sada održala 4 sastanka. Predsedavajući je naglasio da u aktivnostima koje sprovode udruženja porodica nestalih lica Komisija svojim učešćem daje podršku njihovom radu. Tema nestalih lica bila je i predmet sednica skupštinskih odbora.

Deo sastanka bio je posvećen unapređenju regionalne saradnje sa drugim učesnicima uključenih u proces traženja, ekshumacija, identifikacija posmrtnih ostataka radi rešavanja slučajeva nestalih lica sa liste traženja R. Srbije.

Član Komisije i predstavnik Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić takođe je uzeo učešće u sednici i obavestio učesnike o toku izrade Nacrta zakona o nestalim licima. On je ovom prilikom izrazio uverenje da bi Zakon o nestalim licima trebalo da bude donesen do kraja tekuće godine. Deseta sednica Komisije za nestala lica bila je otvorena i za predstavnike udruženja porodica nestalih lica koji su ovom prilikom imali mogućnost da članovima Komisije iznesu svoje stavove, predloge i pitanja koja se tiču unapređenja procesa rešavanja pitanja nestalih lica.

9. jul 2021. godine

ZAKON O NESTALIM LICIMA TEMA OKRUGLOG STOLA U BEOGRADU

Okrugli sto na temu donošenja Zakona o nestalim licima u organizaciji Udruženja roditelja i porodica uhapšenih, zarobljenih i nestalih lica SRJ, održan je 09. jula 2021. godine u Beogradu.

Skupu su pored članova udruženja organizatora prisutvovali i članovi porodica nestalih lica, predstavnici udruženja porodica nestalih lica, članovi Radne grupe za izradu Nacrta zakona o nestalim licima, poslanik Narodne skupštine Republike Srbije i predstavnici međunarodnih organizacija.

Predstavljajući rad Radne grupe i tok izrade Nacrta zakona o nestalim licima, članovi Radne grupe su istakli da je poslednju inicijativu za donošenje Zakona o nestalim licima je pokrenula 2019. godine Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije na sastanku kod Predsednika Republike Srbije. Koordinacija je dostavila Model zakona o prinudno nestalim licima i pravima njihovih porodica koji je bio polazna osnova Radnoj grupi u izradi Nacrta zakona.

Zakon o nestalim licima tema okruglog stola u Beogradu

Nakon toga je Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja formiralo Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o nestalim licima koja je do sada održala ukupno 4 sastanka. Istaknuto je da Radna grupa ima ozbiljan i temeljan pristup izradi Nacrta zakona o nestalim licima kao i da ima punu podršku sa najvišeg državnog nivoa za donošenje ovog zakona.

Članovi Radne grupe su u svojim izlaganjima istakli da će se Nacrtom zakona o nestalim licima urediti zaštita i unaprediti prava nestalih lica, smrtno stradalih lica za koja nije poznato mesto ukopa i članova njihovih porodica, ali i definiše nadležnost i postupak traženja, vođenje evidencija i ostala pitanja u vezi sa traženjem, ekshumacijom i identifikacijom nestalih i smrtno stradalih lica za koje nije poznato mesto ukopa.

Takođe, istakli su da je predviđeno da Nacrt zakona bude napisan do septembra 2021. godine, a pre nego što bude zvanično objavljen dati predstavnicima udruženjima porodica nestalih lica na saglasnost. Nakon zakonom propisanih procedura koje Nacrt treba da prođe prema mišljenju prisutnih članova Radne grupe, Zakon o nestalim licima bi mogao da uđe u skupštinsku proceduru do kraja godine.

Prisutni predstavnici udruženja porodica nestalih lica kao i članovi porodica nestalih lica su iskazali svoje zadovoljstvo samim tokom izrade Nacrta zakona kao i pojedinim rešenjima koja ovaj zakon predviđa, te su posebno zadovoljni delom zakon koji se odnosi na prava porodica nestalih i smrtno stradalih lica jer je predviđeno da ova prava mogu ostvariti i one porodice koje su svoj slučaj već rešile.

Na kraju porodice nestalih lica su iskazale zadovoljstvo sastavom Radne grupe za izradu Nacrta zakona o nestalim licima, njihovim pristupom i dosadašnjim radom.

Udruženje okuplja porodice nestalih lica iz perioda 1991- 1992. godina – porodice vojnika i rezervista bivše JNA i porodice srpskih civila sa područja Vukovara odvedenih pre početka oružanih sukoba u Republici Hrvatskoj od strane tada hrvatskih paravojnih formacija.

Izvor: http://www.kznl.gov.rs/

Ostavite odgovor