You are currently viewing Ванредна Изборна Скупштина Удружења

Ванредна Изборна Скупштина Удружења

Ванредна Изборна Скупштина Удружења одржана је 14.06.2021.године са почетком у 12. сати у хотелу „Палас“ Ул. Топличин венац број 23 – Београд. Д Н Е В Н И   Р Е Д
 1. Предлог измена и допуна Статута Удружења;
 2. Извештај о раду Удружења у претходном периоду;
 3. Извештај о раду Радне групе за доношење Закона о несталим лицима;
 4. Финансијски извештај Удружења;
 5. Предлог избора и реизбора;
 6. Председника Удружења;
 7. Секретара Удружења;
 8. Координатора свих канцеларија;
 9. Чланова Извршног одбора;
 10. Чланове Надзорног одбора;
 11. Чланова Скупштине Удружења;
 12. Предлог плана рада за наредни период;
 13. Разно;
   Детаљније

Оставите одговор