,,Uključivanje mladih članova porodica u proces traženja kidnapovanih i nestalih lica“

  • Post author:
  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Održana je Radionica za mlade članove porodica svih kancilarija Udruženja sa ciljem da se mladi članovi informišu o radu Udruženja i njihovom aktivnom uključivanju u realizaciji planiranih aktivnosti. Glavni cilj…

Continue Reading,,Uključivanje mladih članova porodica u proces traženja kidnapovanih i nestalih lica“