Apel za pomoć!

Obraćamo se svim humanitarnim organizacijama i pojedincima da nam pomognu u prikupljanju informacija o sudbinama kidnapovanih i nestalih članova naših porodica na Kosovu i Metohiji od 1998.-2000. god.
S’ obzirom da su većina otetih bili hranioci porodica svaki vid materijalne i finansijske podrške bi nam bio veoma dragocen.

PIB 102423464
Komercijalna banka AD Beograd
Dinarski račun 205-216772-60
Devizni račun 0070800038136

Monografije

preuzmite
preuzmite
ABDUCTED_TRUTH_KORICE_WEB
download
download