You are currently viewing Okrugli sto: ,,Nestali nas gledaju“

Okrugli sto: ,,Nestali nas gledaju“

  • Post author:
  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Predsednik Udruženja Verica Tomanović je u svom izlaganju upoznala sve prisutne o uloženim naporima Udruženja da se postignu bolji rezultati u ostvarivanju prava porodica na istinu i pravdu.
Ukazala je na sve preprake i opstrukcije od strane privremenih institucija u Prištini u radu na terenu provera lokacija masovnih i pojedinačnih grobnica na Kosovu i Metohiji.
U ime porodica Udruženja zatražila je od međunarodnih predstavnika da svojim uticajem izvrše pritisak na prištinsku delegaciju Radne grupe za nestala lica da se pod hitno nastavi rad Radne grupe za nestala lica uz obavezno prisustvo šefa beogradske delegacije gospodina Veljka Odalovića. Porodice traže jednak tretman žrtava i njihovih porodica bez diskriminacije, poštovanje i sprovođenje svih konvencija i protokola i druga akta u proteklom periodu.
Njeno izlaganje u celosti prosledićemo uz izveštaj.

Gospođa Martina Fava je u ime Predsedavajuće Radne grupe za nestala lica u vezi sa sukobima na Kosovu upoznala prisutne sa aktivnostima koje je MKCK u protekloj godini sprovela u želji da se proces rada Radne grupe nastavi. U cilju pružanja podrške Komisijama za nestala lica u Regionu MKCK je angažovao 4 osobe za proveru arhiva. Ovaj tim prikupljene informacije objedinjuje sa članovima analitičkog tima i pomaže procesu lociranja lokacija grobnica sa posmrtnim ostacima na terenu. Više puta su ponovljeni zahtevi državama kontigenata KFOR-a, NATO-a …. da otvore arhive izveštaja na terenu u periodu od 10. juna 1999. godine.
U toku su pregovori sa predstavnicima vlasti Velike Britanije da ustupe dokumentaciju MKCK za potrebe ubrzanja saznavanja istine o sudbinama nestalih lica.

Ivana Kostić predstavik MKCK za saradnju sa Udruženjima i porodicama nestalih lica upoznala je prisutne sa realizovanim i tekućim aktivnostima u smislu psihosocijalne podrške uz saradnju Crvenog krsta Srbije. Realizovana je aktivnost te podrške u Kragujevcu i Beogradu, u toku je rad u Novom Sadu i planirana je podrška porodicama u Nišu.

Gospodin Veljko Odalović je zahvalio na organizaciji ovakvog sastanka i rakao ,,dobro je da smo danas prisutni svi koji treba da otvoreno razgovaramo na ovu temu“.
Komisija za nestala lica potvrđuje da ima zastoj zbog opstrukcije administracije u Prištini.
Radna grupa je nastavila rad u dva tima: Analitički tim, koji prikuplja i objedinjuje pretragom svih dostupnih arhiva i spremaju materijal za Radnu grupu.
Drugi tim je: Podgrupa za forenziku koja ima zadatak da istraži da li su ekshumirana tela iz ovog sukoba 90-tih i utvrde uzrok smrti.
Njihova stručnost je jako važna.
Rad tima za ekshumaciju prištinske delegacije na lokaciji Košare je delimično urađena provera na terenu. Potrebno je nastaviti pretragu na toj lokaciji. Ostale lokacije grobnica koje su prošle godine predate na sastanku Radne grupe nisu proverene.
Još uvek nije objavljen izveštaj revizije dokumentacije posmrtnih ostataka u Prištini. Forenzičari iz Beograda i ICMP-a nisu direktno uključeni u radu revizije.
ICMP vodi Berlinski proces i zajedničku bazu podataka u koju će spisak Radne grupe za nestala lica biti deo spiska baze.
Na satanku u Podgorici koji je bio organizovan od strane predstavnika Regionalne mreže Udruženja primećeno je odsustvo predstavnika Udruženja nestalih Srba sa Kosova i Metohije.
To nije dobro i ubuduće treba voditi računa da se na takvim sastancima obavezno uključi u rad član porodica Udruženja nestalih Srba sa Kosova i Metohije.
Dijalog u Briselu po pitanju nestalih lica je u zastoju.
Tužilaštvo ima istražni mandat. Komisija nema tu ulogu.
Komisija pokazuje punu odgovornost prema mandatu od strane Republike Srbije. Država Srbija je po svim zahtevima postupila i urađene su provere na terenu.
Nažalost predstavnici druge strane u regioni nisu odgovorili na zahteve Srbije.
Jako je važno raditi pretragu arhiva i otvaranju arhiva u regionu. Arhivi OVK postoje i došli smo do njih na kojima se vide osobe koje su bile prisutne na lokaciji Košare kao što je Miljaim Zeka. Gospodin Odalović je naglasio da tražimo da se poštuju potpisani protokoli, prazumi i mehanizmi.

Prof. dr Suzana Matejić je pozdravila prisutne i ukazala pozitivno mišljenje što su na ovom skupu prisutne mlade osobe koje će u narednom periodu pratiti ovaj mukotrpan posao.
,,Rad podgrupe za forenziku je nastavljen u kontinuitetu uz podršku MKCK i ICMP-a zahvaljujući mehanizmu rada Radne grupe razmenjene su mnoge informacije. Saradnja stručnjaka teče bez ikakvog problema i razmenom informacija pomaže u radu Analitičkog tima.
Učinjen je veliki iskorak beogradske delegacije koji je omogućio nesmetan rad timu za forenziku i analitičkom timu. Došli smo do saznanja da jedna trećina posmrtnih ostataka u mrtvačnici u Prištini su srpske žrtve.
Rad na trenu nije zadovoljavajući jer OKVIR Radne grupe nije aktivan“.

Gospodin Igor Popović, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju je pozdravio sve prisutne i naglasio da u kontinuitetu učestvuje i podržava rad okruglih stolova ove vreste gde otvoreno razgovaraju svi akteri uključeni u procesu traženja nestalih lica.
,,Vlada Republike Srbije je odgovorno pristupila procesu traženja nestalih lica potpisivanjem Briselskog i Vašingtonskog sporazuma.
Vlada Republike Srbije je i u prethodnom periodu potpisivala sporazume i protokole sa misijom UNMIK-a. Vlada Srbije pitanje nestalih lica svrstava u prioritetna pitanja razgovora na visokom nivou.Zloupotreba i kriminalne radnje sa dokumentima nestalih lica na Kosovu i Metohije je prisutna. Sačinjeni su lažni ugovori o kupovini srpske imovine sa osobama nakon više godina od njihovog kidnapovanja. To smo dokazali prikupljenom dokumentacijom. Mnogi Srbi hapse i zadržavaju na održavaju zatvorske kazne u Prištini bez osnovane krivice.
Nastavlja se zstrašivanje svedoka o zločinima trgovine organima nad zarobljenicima.
Podržavaćemo i ubuduće rad Udruženja i nastavićemo obostranu saradnju. Očekujemo da će nakon konstituisanja Vlade Zakon o nestalim licima ući na razmatranje u Skupštini“.

Metju Holidej, Direktor Programa za Evropu ICMP-a, izneo je statističke podatke uzoraka krvi i poklapanja uzoraka koštane srži za DNK rezultate u proteklim godinama.
Utvrđeno je da nema uzoraka kostiju za upoređivanje za DNK analizu. Treba raditi na proveri novih lokacija i raditi ekshumacije na terenu. Očekuju izveštaj revizije posmrtnih ostataka od strane stručnjaka Instituta za sudsku medicinu u Prištini. Fizički nije omogućena prisutnost stručnjaka forenzičara ICMP-a u radu revizije. ICMP podržavće ubuduće rad Komisija i Udruženja u regionu Zapadnog Balkana i očekuje poboljšanje trenutne situacije u narednom periodu. Na terenu Republike Albanije nemaju mandat da rade proveru lokacija grobnica.
ICMP radi izveštaj Haškog Tribunala o sahrani tela nakon dolaska KFOR-a.
Za mnoge odgovore na pitanja porodica predložio je da tražimo satanak sa Andinom Hotijem u Prištini.

Gospodin Ljubomir Miladinović, Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije pozdravio je sve prisutne i zahvalio se organizatoru na organizovanju ovog značajnog skupa za porodice.
Crveni krst Srbije pruža i pružaće ubuduće punu podršku porodicama nestalih da ostvare svoja prava na istinu i uključen je u radu Radne grupe za donošenje Zakona o netalim licima.
U granicama svoje mogućnosti trudiće se da ublaži patnju i bol porodicama koje više od dve decenije pate za svojim srodnicima. Vrata Crvenog krsta Srbije za Udruženja i porodice nestalih lica su uvek otvorena.
Gospodin Mioljub Vitorović, koordinator u službi zaštite svedocima Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, upoznao je prisutne da je u penziji ali da su ga zadržali da radi u tom odseku zbog potrebe Suda. Trude se da od zaštićenih svedoka dobiju informacije o lokacijama gde su sahranjeni posmrtni ostaci žrtava. Teški su razgovori sa njima. Tužilaštvo Republike Srbije je nezavisno i radi odgovorno svoj posao nepristrasno i Sud donosi presude na osnovu činjenica i dokaza bez obzira koje su vere i nacije počinioci zločina u pitanju.
Potrebno je ovde istaći da državni organi Republike Srbije odgovorno rade i poštuju potpisane sporazume.
Neophodno je izvršiti pritisak međunarodne zajednice na privremene institucije u Prištini da se po hitnom postupku nastavi rad Radne grupe i poštuju sva potpisana akta u Briselu i Vašingtonu.
Na pitanje Silvane Marinković, koordinatora Kancelarije u Gračanici za proveru grobnica u Albaniji prisutni učesnici nisu imali odgovor. Gospodin Odalović je predložio da Udruženje pošalje zahtev za prijem delegacije Ministru inostranih poslova gospodinu Selakoviću da nam pruži odgovor za preduzete mere od strane države Srbije proveru lokacija grobnica na terenu Republike Albanije.
Dragica Majstorović, član Nadzornog odbora Udruženja majka kidnapovanog 17-godišnjaka Ivana Majstorovića pitala je Predsedavajuću Radne grupe Martinu Fava da li su dobili dokumentaciju Britanskog kontigenta KFORa koji je bio stacioniran na području prištinskog okruga.
Možda će u tim arhivima pronaći informacije o sudbini njenog sina i ostalih žrtava u tom regionu.
Gospođa Martina je rekla da rade na tome i da postoje pozitivne naznake da će uskoro biti dostavljena dokumenta koja su potrebna za proces traženja nestalih lica.
Prof. dr. Suzana Matejić je predložila Udruženju da ovu vrstu sastanaka održavamo u narednom periodu sa predstavnicima udruženja nestalih albanaca i da se naš jedinstveni apel čuje i uputi najvišim instancama uključenim u rešavanju problema procesa traženja nestalih lica.

Negovan Mavrić, koordinator kancelarije Udruženja u Velikoj Hoči predložio je da se u narednom periodu održe dva multietnička sastanka jedan u Prištini i drugi u Beogradu uz obavezno uključivanje mladih članova porodica.
Milosav Stojković je u svojoj diskusiji iskazao svoje razočarenje i nezadovoljstvo u postignutim rezultatima. Žao mu je što više od godinu dana nema nastavka rada Radne grupe. Zamolio je prisutne predstavnike MKCK i ICMP da dodatno rade na odblokiranju rada mehanizma Radne grupe. Mladim generacijama treba pružiti mogućnost normalnog uključenja u rad praćenja procesa traženja nestalih lica i ostvarivanju drugih prava koja im zakonski pripadaju.
Olgica Božanić, sekretar Udruženja je svoj doprinos u radu Okruglog stola pružila u vođenju zapisnika i usaglašavanju zaključaka.
Slaviša Vuksanović, moderator sastanka Okruglog stola sa punim poštovanjem uvažio je sve prisutne učesnike okruglog stola i zahvalio se na pruženom doprinosu.
Verica Tomanović, Predsednik Udruženja je na kraju skupa zahvalila svima na konstruktivnom i otvorenom razgovoru i datim predlozima za nastavak rada u sprovođenju zajedničkih aktivnosti ovakvih i sličnih sastanaka.
Poželela je mir u svetu među narodima i da se naša patnja i bol u budućnosti nikome ne dogode.

Na kraju svih izlaganja komentara diskusija pitanja i odgovora usvojeni su sledeći:

ZAKLJUČCI:

1. Uputiti apel svim akterima u procesu traženja nestalih lica da se u što hitnijem roku izvrši provera svih lokacija grobnica koje su obe delegacije predale na poslednjem sastanku Radne grupe u Beogradu. 

2. U dopisu delegacijama političkog dijaloga Beograda i Prištine u Briselu zahtevati hitno rešavanje problema procesa traženja kidnapovanih i nestalih lica.

 3. Da se proces traženja nestalih lica hitno nastavi uz poštovanje potpisanih Sprazuma i Protokola i da se pitanje nestalih lica tretira isključivo kao humanitarno i pravno pitanje, bez ikakvog uslovljavanja.

 4. Održati multietnički sastanak porodica nestalih lica posvećen temi: ,,Postignuti rezultati revizije dokumentacije slučajeva neidentifikovanih posmrtnih ostataka u mrtvačnici u Prištini“. 

5. Organizovati Konferenciju na temu: ,,Ekshumacije i identifikacije nestalih lica na Kosovu i Metohiji“, na kojoj bi bili prisutni prdestavnici svih domaćih i međunarodnih institucija koje se bave procsom traženja svih nestalih lica na Kosovu i Metohiji uz prisustvo većeg broja predstavnika srpskih i albanskih udruženja registrovanih u Srbiji i na Kosovu i Metohiji uz finansijsku podršku MKCK i ICMP-a. 

6. Nastaviti održavanje radionica za mlade i uključivati ih u praćenju procesa traženja nestalih lica sa ciljem jačanja kapaciteta rada Udruženja.


Okruglom stolu prisustvovali su članovi Izvršnog odbora: Verica Tomanović, Olgica Božanić, Goran Knežević, Slaviša Vuksanović, Slobodan Trifunović, Brankica Antić, Gordana Ristić, Negovan Mavrić, Silvana Marinković, Nadzornog odbora, Dragica Majstorović, članovi porodica Dragiša Kostić, Milosava Stojković, mladi članovi porodica iz Beograda Sofija Tomanović, Stefan Božanić, Vrnjačke Banje, Jelena Ađančić, Niša: Milica Mihajlović, Miljana Mitrović i Katarina Vitošević, Gračanice Tamara Marinković, Velike Hoče Aleksandar Šavelić i iz Štrpca Dalibor Đorđević.

Izlaganje predsednika Udruenja porodica kidnapovanih i nestalih lica , Verice Tomanović

Ostavite odgovor