You are currently viewing Отета истина- јануар 2021/март2022

Отета истина- јануар 2021/март2022

  Ова публикација израђена је уз подршку Програма Уједињених нација за развој (UNDP) у Србији, у оквиру „Пројекта подршке у трагању за несталим лицима у Репубици Србији“. Садржај ове публикације искључива је одговорност Удружења породица киндапованих и несталих лица на Косову и Метохији“ и не одражава нужнo ставове UNDP-a.

Оставите одговор