„Prazna kuća“ – jedna sestra dva brata – deo 2.

„Prazna kuća“ – jedna sestra dva brata

Olgica Božanić je sa svojom porodicom doživela napad UĆK na Orahovac koji je trajao nekoliko dana. Mnogim nedužnim Srbima ovo je zauvek promenilo živote… ili ih ugasilo.

Cilj OVK u julu 1998. je bio da osvoje barem jedan veći grad. Izbor je pao na Orahovac, u kom nije bilo garnizona VJ ili jače stanice policije. Napad na Orahovac je počeo 17. jula 1998. Pripadnici MUP-a Srbije su bili blokirani u stanici i u hotelu. Posle dvodnevnih borbi, vojska i policija su ponovo ovladale Orahovcem.

Tokom povlačenja šiptarski teroristi su sa sobom odveli sve stanovnike, Srbe, iz dva sela, Retimlje i Opteruša. Ostaci nekih pronađeni su u masovnoj grobnici Volujak, drugih u selu Klečka, u improvizovanim krematrijumima. Kako im ovaj zločin ne bi naneo marketinšku štetu u svetskoj javnosti, s obzirom da im je bila potrebna podrška kao ugroženom, a ne monstruoznom delu naroda, međunarodni predstavnici su uspeli da izdajstvuju kod šiptarskih terorista da oslobode jedan broj žena i dece. Ipak, najvećem delu njih ipak se zauvek gubi svaki trag. Sumnja ostaje na trgovinu organima i zloglasnu „Žutu kuću“ zbog kojih niko nikada nije odgovarao.

Film „Prazna kuća“ je delo italijanskih novinara Nikole Sesa i Kristiana Elia.

DEO II

Ostavite odgovor