Sud za zločine OVK, mali Haški tribunal za Kosovo

Sud za zločine OVK, mali Haški tribunal za Kosovo

Buduća suđenja za zločine OVK vodiće stranci, a sudiće se za istrebljivanje, porobljavanje, deportaciju, zatvaranje, mučenje, silovanje, seksualno ropstvo, kao i progon na političkoj, rasnoj, nacionalnoj ili verskoj osnovi, navodi se u Predlogu zakona u koji je RTS imao uvid. Maksimalna kazna koju ovaj sud može da “razreže” je doživotna robija. Iz Predloga akta je izbačena reč genocid.

Političke tenzije u Prištini dostigle su vrhunac kada je na dnevni red Skupštine dospeo Predloga zakona o formiranju suda za zločine OVK. Internet portal Radio-televizije Srbije imao je uvid u taj dokument, čijem se usvajanju žestoko protive opozicione stranke, veterani OVK, ali i nekolicina poslanika Demokratske partije Kosova Hašima Tačija.

Predlog akta izradila je Evropska unija i iz njega je, na sugestiju Prištine, izbačena reč genocid.

Parlamentarna rasprava o tom sudu zakazana je za petak, 26. jun. Veterani OVK su najavili proteste protiv tog predloga.

Prema Predlogu zakona, organi novog suda, odnosno specijalizovana veća, sekretarijat i tužilaštvo, biće nezavisna tela koja će se baviti zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima.

Zločini protiv čovečnosti, navodi se u tom dokumentu, obuhvataju “radnje preduzete kao deo šireg ili sistematskog napada uperenog protiv civilnog stanovništva, kao što su ubistvo, istrebljenje, porobljavanje, deportacija, zatvaranje, mučenje, silovanje, seksualno ropstvo, prisilna prostitucija, prisilna trudnoća i svaki drugi oblik seksualnog nasilja”.

Ti zločini obuhvataju i progon na političkoj, rasnoj, nacionalnoj ili verskoj osnovi, kao i prisilni nestanak lica.

Veća će kao ratne zločine tretirati “namerno ubijanje, mučenje ili nečovečno postupanje, uključujući i biološke eksperimente, obimna razaranja i prisvajanje imovine koje se ne može opravdati vojnom potrebom, nezakonito proterivanje, uzimanje talaca, kao i ostale oblike tih zločina shodno međunarodnom pravu.

Sudiće se prema kosovskim zakonima, Krivičnom zakonu SFRJ, Krivičnom zakonu SAP Kosovo i bilo kojem drugom blažem krivičnom zakonu koji je bio na snazi od početka 1998. i kraja 2000. godine.

U Tužilaštvo, pretresna veća, kao i veća Apelacionog suda, Vrhovnog suda i Ustavnog suda biće imenovani stranci.

Najstroža kazna koju specijalizovana veća mogu izreći je kazna doživotnog zatvora, a opseg kazne za krivično delo utvrđen je kosovskim zakonima u vreme izvršenja krivičnog dela. Zatvorska kazna se izdržava u zemlji koju odredi predsednik specijalizovanog veća, iz niza država koje izraze spremnost da prihvate osuđene osobe.

Specijalizovana veća, Sekretarijat i Tužilaštvo mogu da sklapaju sporazume sa državama koje se saglase da obezbede privilegije, imunitet i objekte neophodne za vršenje njihove dužnosti, obuhvatajući time prostorije, imovinu i dokumenta.

Dokumenta, spisi i arhiva specijalizovanih veća, Sekretarijata i Tužilaštva ne smatraju se javnim dokumentima Kosova. Veća i tužilaštva imaju budžet nezavisan od kosovskog budžeta.

Službeni jezici su albanski, srpski i engleski.

Izvor: RTS – Aleksandra Milivojević

Ostavite odgovor