“Трагом истине…где су?”

Свако неовлашћено копирање, монтирање, приказивање и јавно извођење без сагласности аутора најстроже је забрањено и кажњиво по закону.

Svako neovlašćeno kopiranje, montiranje, prikazivanje i javno izvođenje bez saglasnosti autora najstrože je zabranjeno i kažnjivo po zakonu.

Трагом истине…где су?  Auf den Spuren der Wahrheit… Wo sinde sie? – German subtitle

Трагом истине…где су? Par la trace de vérité…Où sont-ils? -French subtitle

Оставите одговор