Obraćanje predstavnice MKCK Martina Fava na Okruglom stolu “Ekshumacije i identifikacije nestalih lica na Kosovu i Metohiji“

Obraćanje predstavnice MKCK Martina Fava na Okruglom stolu “Ekshumacije i identifikacije nestalih lica na Kosovu i Metohiji“

  • Post author:
  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Poštovani predstavnici porodica,
Poštovane kolege,

Želela bih da se zahvalim gospođi Tomanović , predsednici Udruženja, što je pozvala MKCK na ovaj današnji sastanak.

Kao nova predsedavajuća Radne grupe za lica koja se vode kao nestala u vezi sa događajima na Kosovu, ulazim u proces koji ima dugu istoriju i koji treba da rasvetli sudbinu i gde su boravile osobe koje su nestale i iza sebe ostavile porodice i prijatelje koji su takoše u vrlo teškoj situaciji, bilo ličnoj, socijalnoj, ekonomskoj ili pravnoj.
Više od dvadeset godina nakon glavnih događaja, potraga za nestalima ostaje prioritet za članove Radne grupe, Radne podgrupe i Tima za analizu.

Cilj Radne grupe je isključivo humanitarni, što znači da moramo pronaći i identifikovati nestale osobe s ciljem da se porodice obaveste o sudbini i boravištu njihovih najmilijih. Sa fokusom na neposrednu potrebu porodica da znaju, svima jasno predstavljamo naš jedinstveni humanitarni cilj.

U pogledu proceduralnih mehanizama, oni su vrlo jasno definisani i sastoje se od tri platforme: Radne grupe, Radne podgrupe i Tima za analizu. Svi koji rade u okviru ovih mehanizama imaju dobro definisane odgovornosti.
Odgovarajuće lokalne vlasti su zadužene za pretragu i identifikaciju. Odgovarajuće organizacije (MKCK, ICMP, EULEKS) itd. podržavaju proces svojom odgovarajućom stručnošću u različitim oblastima, a predstavnici zemalja prisutnih u Radnoj grupi motivišu lokalne vlasti da budu što efikasnije i pružaju im podršku, bilo finansijske i druge vrste.

Tokom ove godine organizovaćemo 4 sednice Radne grupe (prva se održala u Beogradu 16. aprila 2021): Jedini razlog zbog čega je ovo predloženo je volja da se poveća broj rešenih slučajeva. I trebalo bi da nam omogući da bolje identifikujemo stvarne prepreke za napredak i da zajedno tražimo dobra rešenja.

RG koja se održala 16. aprila bila je prva 2021. Tokom ove RG obe Delegacije su se dogovorile kada da nastave radove na lokaciji Kizevak i razgovarale o svom Akcionom planu, što znači o lokacijama / mestima koje bi želele da pretraže tokom proleća i leta . Sledeća RG će se održati krajem juna 2021. godine.
U međuvremenu, iskopavanja u Kizevaku nastavljena su 5. maja i traju. MKCK je prisutan na licu mesta.
Radna podgrupa za forenzička pitanja održana je 31. marta i 1. aprila, a sledeća je zakazana za početak juna. Sastanak Tima za analizu će se održati pre kraja maja.

Naš rad je nastavljen tokom Pandemije i ovde mislim na rad na nivou Radne grupe, na sastanke održane sa Udruženjima porodica i drugim zainteresovanim stranama, ali takođe i na pristup međunarodnim i nacionalnim arhivama, u okviru petogodišnje Strategije MKCK-a o nestalima.
MKCK je uveren da rad u arhivima predstavlja dodatnu vrednost jer ovime želimo da povećamo ishod ovog procesa.
Stoga se pregovori nastavljaju sa ambasadama i ključnim sagovornicima, dok se sluša glas Udruženja porodica. Na primer, krajem aprila, sastala sam se sa ambasadorkom Velike Britanije i njenim prvim sekretarom kako bih ponovo zatražila pristup britanskim vojnim arhivama.

Posrednička uloga MKCK-a sa obema stranama u procesu, ima za cilj povećanje rezultata. MKCK-a, ljudski resursi i znanje se ne smanjuju, već povećavaju sa informacijama dobijenim iz arhiva. Praćenje i sa delegacijama Prištine i Beograda vrši se redovno i predstavlja jedan od mojih zadataka kao predsedavajuće Radne grupe. MKCK pokušava da pruži podršku na vrlo specifičan, fokusiran i orijentisan na rezultat način, korišćenjem informacija iz međunarodnih i nacionalnih arhiva.

– Pored arhiva Haškog tribunala / MICT, MKCK je pristup / informacijama dobio i od:
* OEBS-a
* EU (arhiva Evropske posmatračke misije)
* UNHCR
* Zapadno-evropska unija (VEU)
* Arhiva Ujedinjenih nacija
* američki Stejt department (satelitske slike)
* NATO štab
* Pristup arhivama brojnih pojedinačnih zemalja (NATO i ne-NATO):
Kanada, Danska, Francuska, Finska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška
* Na čekanju / u toku: Belgija, Švedska, SAD, Velika Britanija i Španija.
– MKCK je uspostavio način poverljive razmene informacija iz arhiva sa zemljama u region, kako bi im olakšao potragu za grobnim mestima.

Ako pogledamo brojke, još uvek postoji 1.639 nestalih osoba. Međutim, moramo naglasiti da je 73% slučajeva koji se prijavljuju kao nestali u vezi sa Kosovom rasvetljeno.
Međutim, odgovornost vlasti je da poveća rezultate i pokrene ovaj proces unapred: oni su dužni da to učine.
S naše strane, verujemo da će se postići više rezultata i doprinosimo koliko možemo: ako postoji dovoljna podrška nacionalnih vlasti i snažna politička volja, uvereni smo da će se rezultati uvećati.
Radnoj grupi je potrebna politička pomoć, ali politizacija dosijea nestalih mora biti izbegnuta.

Mi stojimo uz Udruženja poorodica: Srela sam se sa nekim udruženjima porodica kosovskih Srba u Beogradu prošlog februara i namera mi je da se sretnem sa ostalim udruženjima porodica kosovskih Srba. Sastaću se i sa udruženjima porodica kosovskih Albanaca u Prištini, kako bih održala redovan dijalog sa svim Udruiženjima. Bilo koji predlog od strane Udruženja je vrlo dobrodošao.

Orijentisani ka rešenju: nadam se da će ovo I dalje biti glavni slogan naših poduhvata.

Hvala vam
Martina Fava
MKCK Regionalni koordinator za nestale i
Predsedavajuća Radne grupe za osobe nestale u vezi sa događajima na Kosovu

Ostavite odgovor