Часописи се објављују уз свесрдну помоћ:

  • Канцеларија за Косово и Метохију
  • Комисија за нестала лицa
  • Комесаријат за избеглице и миграције
  • Међународна комисија за нестала лица са седиштем у Сарајеву (напомена: објављени подаци су ауторски и не одражавају становишта ИЦМП-а)
  • Телеком Србија
  • Термоелектране Обилић

и свих других правних и физичких лица са добром вољом и разумевањем. Обраћамо се људима широм света да својим материјалним прилозима подрже наше напоре да истина о догађајима и страдању Срба на простору Косова и Метохије од 1998. до краја 2000. продре у свет.

Главни и одговорни уредник: Милијана М. Комаревић

Редактор и лектор: Јелица М. Бабић

Компјутерска обрада и штампа: “ИН” Земун