Okrugli sto: ,,Prava porodica na istinu, pravdu, reparaciju i memorijalizaciju“

  • Post author:
  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Doprinos u radu doprineli su predstavnici državnih institucija, međunarodnih organizacija predstavnici i članovi udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica.

Nakon pozdravne reči i minutom čutanja prisutnima se obratila predsednica Udruženja Verica Tomanović.

Nakon njenog izlaganja prisutnima se obratio savetnik predsednika za bezbednost Milorad Veljović. Naglasio je važnost procesa ostvarivanja prava porodica nestalih lica i da je neophodna zajednička saradnja svih nas da bi smo pomogli ubrzanju procesa saznavanja istine.

Preneo nam je pozdrave Predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i rekao da podržavaju naše napore i aktivnosti koje sprovodimo.

Nastaviće podršku u donošenju Zakona o nestalim licima.

Maja Vasović, predstavnik Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije, Rukovodilac Grupe za nestala lica na teritoriji bivše SFRJ, pozdravila je sve prisutne u svoje ime i u ime predsednika Komisije Veljka Odalovića.

U svom izlaganju naglasila je da Komisija za nestala lica ima dobru saradnju sa svim domaćim institucijama i međunarodnim organizacijama i udruženjima porodica nestalih lica u ostvarivanju prava porodica na istinu, pravdu, reparaciju i memorijalizaciju.

Biljana Zdravković, šef službe za zaštitu MKCK Regionalne kancelarije u Beogradu

Nakon izlaganja u vremenu predviđenom za diskusiju pitanja i odgovore Biljana Zdravković je pružila informacije članovima porodica.

Luiđi Ndou (Luidj Ndou), Visoki zvaničnik Programa, za Odnose sa Vladama ICMP-a i

Iljber Morina (Ylber Morina), Visoki Zvaničnik Programa, Inicijativa za civilno društvo

Luođi Ndou. je nakon zahvalnosit organizatoru i pozdravne reči prisutnima, tokom izlaganja pružio je informacije o radu ICMP-a u proteklom periodu kao i planu aktivnosti ICMP-a za naredni period.

Potvrdio je da se nakon reekshumacije posmrtnih ostataka na Kosovu i Metohiji dokazano putem DNK rezultata da je bilo grešaka tokom preuzimanja rela tradicionalnom metodom u periodu nakon ekshumacija timova Haškog Tribunala.

U toku su provere baze podataka i održavaju se sastanci sa vladinim institucija za usaglašavanje podataka Regionalne liste nestalih lica u regionu Zapadnog Balkana.

Nakon izlaganja odgovorio je na postavljana pitanja članovima porodica.

U toku naredne godine planirana su dva sastanka sa porodicama sa Kosova jedan u Beogradu i jedan Prištini. Takođe tokom maja meseca naredne godine planiran je trilateralni sastanak sa Komisijama iz Srbije, Kosova i Crne Gore.

Zoran Antić, državni sekretar Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i član Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije, upoznao je prisutne o radu Radne grupe za donošenje Zakona o nestalim licima i trenutnoj situaciji nakon izbora novog ministra Nikole Selakovića.

Očekuje se da se završna izrada teksta dokumenta Zakona usvoji i na proleće u 2023. godini otvori rasprava u Skupštini.

Trebalo bi da se do kraja 2023. godine održe javne rasprave i obezbede sredstva u budžetu Republike Srbije da početkom 2024. godine počne implementacija Zkona o nestalim licima.

S obzirom da je profesor Čelić bio predstavnik Udruženja uključen u pisnju teksta Zakona veruje da su prava i potrebe porodica obuhvaćena.

Igor Popović, v.d. pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, pozdravio je sve prisutne i zahvalio se na pozivu organizatoru.

Svojim izlaganjem pružio je punu podršku Udruženju na uloženim naporima za ostvarivanje prava porodica. Naglasio je da su ljudska prava na Kosovu i Metohiji prekršena i da na žalost ta prava  se i danas krše. Kancelarija za Kosovo i Metohiju pruža doprinos u radu na ubrzanju procesa saznavanja istine o nestalim licima i ostvarivanju drugih prava.

Odgovarajući na mnoga pitanja članova porodica potvrdio je da Kancelarija za KiM čini sve što je u njenom mandatu da pomogne srpskom narodu da opstane u ovim teškim vremenima.

Razočaran je što su pregovori u Briselu u zastoju i što se pitanje nestalih lica ispolitizovalo od strane privremenih institucija u Prištini.

Mioljub Vitorović, koordinator u službi zaštite svedocima Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, obratio se prisutnima sa dobrim obrazloženjem na koji način treba nastaviti borbu u procesu ostvarivanja prava porodica na istinu i pravdu.

Apelovao je na sve da trebamo u narednom periodu budemo mudri, strpljivi, istrajni i transparentni. Država Srbija poštuje međunarodne zakone i propise i vodi sudske postupke za ratne zločine ali nažalost drugi u regionu to ne rade.

Milica Bjelobaba, predstavnik  Crvenog krsta Srbije pozdravila je sve prisutne i tokom izlaganja iznela informacije o radu Crvenog krsta Srbije u proteklom periodu.

Saradnja Crvenog krsta Srbije sa udruženjima je kontinuirana i nastaviće se u narednom periodu. Uključeni su u radu Radne grupe za donošenje Zakona o nestalim licima.

Crveni krst Srbije u granicama svojih mogućnosti podržavaće i u narednom periodu porodice i Udruženja da im ublaži patnju i bol koja predugo traje.

Na kraju Okruglog stola donet je zaključak:

Udruženje će u narednom periodu nastaviti kontinuiranu saradnju sa svim domaćim institucijama, međunarodnim organizacijama i srodnim udruženjima nestalih lica sa ciljem ubrzanja procesa ostvarivanja prava preživelih članova žrtava.

 

 Izlaganja gostiju možete preuzeti na sledćim linkovima:


gđa. Verica Tomanović


gđa.Maja Vasović


gđa.Biljana Zdravković

 

Ostavite odgovor